Analiza i korekta stanu energetycznego

Analiza i korekta stanu energetycznego organizmu przy pomocy urządzenia BIOSCAN  (PAK)

PAK Bioscan rejestruje parametry fizyczne dłoni i analizuje dane uzyskane za pomocą specjalnego oprogramowania.

Wykorzystując analizę statystyczną pomiarów, Bioscan tworzy wizualny model pola energetycznego osoby („aura”), odzwierciedlający profil psychologiczny.

Na podstawie tych danych można wyciągnąć wnioski o tym, co jest najlepsze dla danej osoby – od aromatów i jedzenia po specjalność i miejsce zamieszkania.

Przy tworzeniu kompleksu Bioscan wykorzystano symbiozę nowoczesnych technologii komputerowych i tradycji wschodnich idei psychologii i przepływu energii.

Dane uzyskane w trakcie badań, w wyniku przetwarzania matematycznego, korelują ze stanem i potencjałem 6 głównych czakr.

Wielkość i jakość przepływów energii krążących przez czakry odzwierciedla stan psychiczny, obecność lub możliwość różnych negatywnych odchyleń.

Zaburzenia czakr gromadzą się przez długi czas. Ale rozumiejąc przyczynę, możesz znaleźć sposób na zrekompensowanie niepożądanych wpływów.

Bardzo trudno jest zmienić energię, która rozwinęła się przez lata w krótkim czasie. Ale krok po kroku, tworząc komfortowe środowisko (żywność i suplementy diety, zapachy, kolory, muzyka itp.), Osiągamy optymalną wymianę energii charakterystyczną dla szczęśliwego człowieka.

Utrzymanie osiągniętego komfortu, utrzymanie systemu energetycznego w optymalnym stanie wymaga wiele wysiłku. Potrzebny jest właściwy sposób życia – fizyczny i psychiczny. W dzisiejszych czasach nie jest to łatwe.

Wyjściem jest diagnostyka prewencyjna i okresowa korekta początkowych odchyleń.

W programie urządzenia zastosowano system filtrów matematycznych. Filtry usuwają chwilowy składnik psycho-emocjonalny, pozostawiając jedynie istotne informacje o dziedzicznej i nieświadomej części psychiki i związanej z nią energii.

W rezultacie otrzymane wskaźniki wykazują stabilność i rzetelność w kolejnych badaniach. Urządzenie nie ma bezpośredniego kontaktu elektrycznego ze skórą, a natężenie pola elektrycznego na powierzchni roboczej mieści się na naturalnym tle nowoczesnych pomieszczeń, co zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania.

PAK Bioscan jest niezawodny, autonomiczny, kompaktowy i łatwy w obsłudze, łatwy w obsłudze, nie wymaga materiałów eksploatacyjnych i nie jest zależny od zewnętrznych źródeł zasilania, odbierając go przez port USB laptopa lub komputera. Urządzenie może być używane nawet „w terenie”, na wyprawach, w pociągach dalekobieżnych. Urządzenie przetwarza dane w ciągu kilku minut, podając informacje o stanie organizmu i zalecenia.

Bioscan dostarcza uogólnionych informacji o profilu psychologicznym osoby, które można wykorzystać do stworzenia dla niego optymalnego środowiska.

Oprócz badania ludzkiej aury Bioscan posiada funkcję „korekcji”, która pozwala wyeliminować niepożądane stany psychiczne i somatyczne człowieka, często w ciągu kilku minut. Korekta odbywa się za pomocą specjalnych programów wyświetlających na panelu dotykowym sekwencję specjalnie dobranych ultrasłabych impulsów pola elektrycznego o niskiej częstotliwości w zakresie do 50 000 Hz.

INTERPRETACJA UZYSKANYCH WYNIKÓW

Nie ma praktycznie idealnego obrazu, aby wszystkie współczynniki były równe 50. Dlatego rozrzut +/- 5 jednostek można uznać za normalny. Przedział od 45 do 55 jednostek nazywany jest „normalnym korytarzem”.

Wartości powyżej 55 odpowiadają nadmiarowi energii w czakrze, mniej niż 45 – brakowi.

Odchylenia o więcej niż 5 jednostek są poza normą i wymagają szczególnej uwagi. Zbyt duże wartości nie oznaczają, że stan osoby jest bardzo dobry, a także obniżone wartości.

Badania i interpretacja są prowadzone od dołu do góry, od pierwszej (najniższej) czakry do najwyższej szóstej.

Ogólny spadek energii z czakry do czakry lub lokalny w obszarze jednej lub więcej czakr wskazuje na możliwe problemy z kręgosłupem w tych miejscach lub z przewodnictwem nerwów wzdłuż kręgosłupa.

Wzrost energii w górnych czakrach w porównaniu z dolnymi wskazuje, że energia danej osoby w dużej mierze przechodzi z góry na dół. Dzieje się tak z ludźmi duchowymi, etycznymi i często pozytywnymi.

Nadmiar energii w pierwszych pięciu czakrach może wskazywać na predyspozycje do chorób zapalnych, niedobór – o możliwym obniżeniu funkcji narządów znajdujących się w „strefie odpowiedzialności” tej czakry.

Nadmiar lub brak szóstej czakry często wskazuje na optymistyczne lub pesymistyczne spojrzenie na życie. Norma jest zawsze lepsza!

KOREKTA

Zgodnie z diagnozą i stanem w czasie wykonywania badań istnieje możliwość skorygowania stanu badanego.

Czas na jedną korektę to około 120 sekund. Nie zaleca się wykonywania wielu korekt w jednej sesji, najlepiej jedną lub dwie dziennie. W szczególnych przypadkach korektę można przeprowadzić co 4-8 godzin.

Korekta taka jest szczególnie przydatna u osób w stresie, depresji, lękach,  zaburzeniach snu, nerwicach, dolegliwościach ze strony narządów wewnętrznych, narządu ruchu (stawy, kręgosłup), zaburzeniach hormonalnych zwłaszcza u kobiet, w stanach zmęczenia, wyczerpania fizycznego i psychicznego, apatii, infekcjach gardła, krtani, oskrzeli i płuc i pogorszeniu funkcjonowania narządów, a także w przypadku schorzeń neurodegeneracyjnych oraz padaczce oraz w setkach innych dolegliwości i schorzeń.

Zapisy na konsultacje i zabiegi: tel.: 22 625 49 77,  604 539 672;   602 175 238       Warszawa, Al. Jerozolimskie 29 m 5

Kompleksowa analiza alergii

Wiele osób cierpiących, czasem wiele lat, na różnego rodzaju alergie, mimo wykonywania różnych rodzajów badań, nie uzyskuje informacji, jaki czynnik w ich przypadku jest tym głównym wywołującym reakcje alergiczne, a jakie czynniki wywołują u nich reakcje krzyżowe. Stosowane ostatnio testy oparte o diagnostykę molekularną z wykorzystanie nanotechnologii pozwalają na wiarygodne pomiary ilościowe, specyficznej immunoglogulin IgE. Wiedza taka ma bardzo praktyczne zastosowanie, zarówno do profilaktyki, jak i odpowiedniego i skutecznego leczenia oraz ustalenia odpowiedniej diety.

Kompleksowa Analiza Alergii  

Test ALEX – 295 Alergenów

 • pozwala na ilościowy pomiar stężeń we krwi swoistej immunoglobuliny E

(sIgE)

 • nowoczesna diagnostyka molekularna z wykorzystaniem nanotechnologii

pozwala na precyzyjne i wiarygodne pomiary z niewielkiej ilości krwi

 • Nie wymaga odstawiania leków, ani sterydów
 • Zastosowanie inhibitora CCD, zwiększa specyficzność testu . eliminuje

    fałszywie pozytywnie wyniki alergenów pochodzenia roślinnego

 • Szeroki zakres testu, 295 składowe – 117 ekstraktów i 178 molekuł

Grupy i liczba alergenów w teście ALEX

 

Pyłki drzew 27
Pyłki traw i chwastów 31
Roztocza kurzu domowego i spichrzowe 19
Drożdże i pleśnie 12
Strączkowe 15
Orzechy i nasiona 30
Zboża 14
Owoce i warzywa 30
Mleko i jaja 15
Ryby, pasożyty ryb i owoce morza 31
Mięso 12
Jady owadów, karaluchy 18
Zwierzęta domowe i hodowlane 25
Przyprawy i inne 16


Test ALEX 295 jest bardzo pomocny w:

 • określeniu indywidualnego profilu uczulenia pacjenta:
 • ocena uczulenia pierwotnego
 • identyfikacja reakcji krzyżowych
 • przewidywaniu stopnia ciężkości systemowej reakcji alergicznej
  • ocena ryzyka wystąpienia reakcji miejscowych i ogólnoustrojowych (anafilaksji)
 • ocenie rozwoju tolerancji na niektóre pokarmy tj. mleko krowie, jajo kurze
 • ustaleniu i doprecyzowaniu diety pacjenta
 • ustaleniu wskazań do immunoterapii alergenowej- przyczynia się do efektywności odczulania
 • zwiększa swoistość oznaczenia przez możliwość oceny uczulenia pierwotnego
 • zwiększa czułość oznaczenia, zwłaszcza w sytuacji gdy istotne klinicznie alergeny są w ekstrakcie w mniejszości lub są nieobecne

U większości pacjentów z alergią,  inne testy wykazują wprawdzie  dodatnie wyniki badań, ale prawdziwy czynnik wywołujący objawy alergii jest bardzo trudny do identyfikacji . 

 Test ALEX  295 pozwala precyzyjnie ustalić właściwą cząstkę uczulającą.

 WSKAZANIA DO BADANIA:

 • w przypadku alergicznego nieżytu nosa, zapalenia spojówek, astmy, pokrzywki, reakcji na pokarmy związanej z bólem brzucha i biegunką, uczulenia na owady lub lateks
 • wystąpienie w tym samym czasie wielu objawów wywołanych różnymi substancjami uczulającymi
 • przebyty wstrząs anafilaktyczny – określenie alergenów odpowiedzialnych za silne reakcje organizmu
 • brak rezultatów z wprowadzonej diety eliminującej
 • brak poprawy stanu zdrowia w trakcie immunoterapii
 • istniejące przeciwskazania do wykonania testów skórnych
 • w przypadku wysokich wartości całkowitego IgE czy eozynofilów

 

Poza samym wykonaniem testu określany jest poziom IgE całkowity we krwi.

Wykonanie testu nie wymaga przerwania stosowania leków, ani bycia na czczo.

Pobrania krwi do wykoania tego badania mozna  umówić pod telefonami: 22 625 49 77  i  604 539 672

Sorbenty w profilaktyce i leczeniu koronawirusa

O profilaktycznych właściwościach i wspomaganiu leczenia chorób wirusowych, także KORONAWIRUSOWYCH przy pomocy sorbentu – hydrożelu kwasu metylokrzemowego (Enterosgel)

Na początku wielu infekcji wirusowych, także dotyczących dróg oddechowych obserwuje się wystąpienie objawów zaburzeń pracy przewodu pokarmowego, jak nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia, biegunki. Drogą, którą mogą wnikać do organizmu wirusy jest także przewód pokarmowy. W przypadku nieszczelności bariery jelitowej, co jest dość częste u osób z dysbakteriozą,  tą drogą wirusy łatwo mogą wnikać do naczyń krwionośnych i być roznoszone z krwią po całym organizmie. Wtedy, kiedy zakażający drobnoustrój jest „nowy”, nieznany jeszcze układowi odporności i organizm nie ma w zapasie naprodukowanych przeciwko niemu przeciwciał, a ochrona przed tym wirusem jest tylko w postaci układu białokrwinkowego, które pożerają takie drobnoustroje, jest niewystarczająca.

W związku z roznoszącą się po świecie epidemią zakażeń koronawirusem COVID-19, jest wiele doniesień lekarzy, nie tylko z Chin, że na 2-3 dni zanim wystąpiły objawy zaatakowania układu oddechowego chorego, poprzedzały je objawy zaburzenia pracy układu pokarmowego, jak niestrawności, nudności, wymioty, wzdęcia, bóle brzucha czy biegunki.

W takich przypadkach bardzo pomocne mogą być sorbenty krzemowe, które wprowadzane do przewodu pokarmowego, nie przenikają do krwi, ale ze światła jelita są w stanie zaabsorbować nie tylko egzotoksyny, które dostają się do organizmu z pożywieniem, ale także endotoksyny wydzielane przez drobnoustroje chorobotwórcze, czy powstające w organizmie w wyniku procesów przemiany materii oraz w trakcie rozwijających się infekcji i procesów zapalnych.

Do takich sorbentów należy hydrożel kwasu metylokrzemowego znany pod handlową marką Enterosgel.

Jest on w stanie wchłonąć ze światła przewodu pokarmowego toksyny o

 

o masie cząstki od 70 do 1000 kD (kiloDaltonów), należą do nich:  mocznik, cholesterol, bilirubina, peptydy średniocząsteczkowe, toksyny, bakterie i wirusy. W przypadku bakterii i wirusów ma znaczenie fakt, że hyrdrożel ten ma budowę polarną i podobnie jak magnes, przyciąga bakterie i wirusy, na których powierzchni jest ładunek elektryczny (przeciwny). Tak uchwycone „w pułapkę” drobnoustroje są wydalane z organizmu wraz z kałem.

Dlatego hydrożelu kwasu metylokrzemowego z powodzeniem może być wykorzystywany zarówno w profilaktyce zakażeń wirusowych, w tym i Koronawirusem, wirusem grypy, jak i rotawirusem oraz innymi wirusami atakującymi nasz organizm. U osób, u których rozwinęły się poważne dolegliwości i procesy chorobowe w przebiegu zakażeń wirusowych czy bakteryjnych sorbent ten ułatwiać będzie leczenie i eliminację z organizmu toksyn powstających w czasie choroby, a zwłaszcza sepsy.

Sorbent ten, jest także przydatny u ciężko chorych osób z zespołem obrzękowym i wymiotami, które utrudniają przyjmowanie płynów. W niektórych krajach podawanie takiego enterosobentu jest zalecane przez Ministerstwo Zdrowia w wydanych rekomendacjach leczenia osób zakażonych Koronawirusem.

Dr n.med. Leszek Marek Krześniak

 

Dalton – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Aby kupić: www-gama-tech.pl

Cynk przeciwko wirusom

          O cynku w leczeniu chorób wirusowych

W ostatnim okresie wzrosło znacznie zainteresowanie środkami, które mogą być przydatne w przypadku zakażeń wirusowych. Do takich należą preparaty cynku, zwłaszcza w postaci tabletek do ssania. Są najbardziej skuteczne na samym początku infekcji wirusowej hamują bowiem namnażanie się wirusów w nosie i gardle. Niektórzy wirusolodzy uważają, że mogą być skuteczne także w przypadkach zakażeń koronawirusem (dr James Rabb z USA).

Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Humanitarnej Stanów Zjednoczonych podaje: cynk pozwala organizmowi wytwarzać i aktywować limfocyty T. Potwierdza, że dzieci i osoby starsze z niedoborem cynku w krajach rozwijających się są bardziej podatne na zapalenie płuc i inne choroby układu oddechowego.

Istnieją doniesienia naukowe, według których krótkotrwałe doustne leczenie cynkiem skraca czas infekcji wirusowej przy odpowiedniej dawce suplementu, ale tylko u osób dorosłych. Jak wynika z badań autorstwa dra Josepha Adriana L. Buensalido opublikowanych w zeszłym roku, leczenie działa, gdy w ciągu pierwszych 24 godzin od wystąpienia objawów infekcji przyjmie się co najmniej 75 mg cynku. Należy jednak stosować go z dużą ostrożnością, bo według amerykańskiego National Institutes of Health (NIH) dzienna dawka przekraczająca 150 mg może dać skutki uboczne w postaci zmniejszonej funkcji układu odpornościowego.

W Polsce jest dostępny suplement w postaci tabletek do ssania w dawce 15 mg cynku i należy go spożywać 4 razy dziennie po 1 tabletce.

 

 

Wyciąg z grasicy – wsparcie odporności

Wyciąg z grasicy na odporność

W ostatnim czasie wzrosło bardzo zainteresowanie naturalnymi preparatami, które mogą wspomagać funkcje układu odporności. Do takich preparatów należy wyprodukowany przez polską firmę wyciąg z grasicy o nazwie handlowej Thymus Factor.

Przed wielu laty był wyciąg z grasicy o nazwie TFX w amułkach. Obecnie produkowany Thymus Factor zawiera synergistyczną kompozycję peptydów z grasicy cielęcej (liofilizowanych) w połączeniu z odpowiednio dobranymi proporcjami trzech składników aktywnych tj. selenu, cynku i witaminy C, które wspólnie pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Thumus Factor może być zalecany w bardzo wielu chorobach, przy zaburzeniach odporności (a choćby częste przeziębienia, infekcje), autoagresjach (chorobach autoimmunologicznych), przy nowotworach, chorobach wirusowych (np. przewlekłe WZW B), u osób w podeszłym wieku, przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, czy przy boreliozach.

W obecnej sytuacji preparat ten u osób z osłabiona odpornością, może odegrać bardzo pozytywna rolę

Aby kupić: www.gama-tech.pl

 

Mikroepidemia i makropanika

Mikroepidemia i makropanika

W ciągu dwudziestu dni marca (od 4 do 24 )potwierdzono w Polsce  zakażenie

Koronawirusem u 894 osób

Współczynnik chorobowości = liczba osób z daną chorobą : liczba osób narażonych na zachorowanie

894 : 38 383 000 = 0,0000232916 x 1 000 000

To daje 23,29 zachorowania na 1 mln mieszkańców.

Średnio dziennie nowych zachorowań  894: 20 dni = 44,7 osób/ dziennie

Śmiertelność = liczba zgonów z powodu tej choroby: liczby zachorowań

10:894×100% = 1,12%

Surowy współczynnik umieralności = liczba zgonów : liczby ludności

10:38 383 000 = 0,0000026056

Na 1 mln mieszkańców = 0,26 zgony, inaczej to 0,0026%

 

Pozostaje otwartym pytanie skąd więc bierze się taka panika i uruchamiane są nadzwyczajne działania. Czy przypadkiem środki masowej informacji nie rozsiewają informacji biorąc tylko pod uwagę samą liczbę zachorowań i zgonów i nie porównując tego z ogólną liczbą „narażonych” mieszkańców Polski (na koniec 2019 r. 38 383 000 obywateli).

Czy może nikt nie pytał epidemiologów, jak wygląda ten problem z ich punktu widzenia.

Czy czasem lekarstwo nie jest gorsze niż sama choroba.

Wielka Brytania 67 209 353  mieszkańców 8000 zachorowań, 422 zgony. Współczynnik chorobowości – 0,000119 = 119,03 zachorowania na 1 mln mieszkańców, albo inaczej 0,00115. Śmiertelność – 5,27%,      6,27 zgony na 1 mln mieszkańców.

Włochy 60 480 000 mieszkańców, 63927 zachorowań, 6072 zgony

Współczynnik chorobowości – 0,00105 =1057 na 1 mln mieszkańców. Śmiertelność 9,4%. Surowy współczynnik umieralności 0,0001, inaczej 100,39 zgony na 1 mln mieszkańców.

Wyjaśnienie tak dużych różnic współczynników we Włoszech wymagać będzie dodatkowego dochodzenia epidemiologicznego. Być może różnice wynikają z różnego sposobu liczenia zgonów z powodu zarażenia Koronawirusem w różnych krajach.

Świat do 24.03.2020 – 7,53 miliarda mieszkańców,  zachorowania 414 277,  zgony  18 557 osób

Współczynnik chorobowości  0,000055

Śmiertelność 4,47%

Surowy współczynnik umieralności = liczba zgonów : liczby ludności

18557: 7,53 mld =0,00000246

Na 1 mln mieszkańców = 2,46 zgony, inaczej to 0,000246%

 

 

O wspomaganiu odporności

O wspomaganiu układu odporności (Traganek błoniasty)

W okresie licznych zachorowań i epidemii, pada często pytanie, jak można wzmocnić układ odporności.

Jest wiele roślin, które wykazują takie działanie. Do nich należy traganek błoniasty – Astragalus membranaceus.

Wyciągi z korzenia tej rośliny chronią tkanki i komórki przed stresem oksydacyjnym, jaki powstaje w wyniku nadmiernego wytwarzania wolnych rodników przy jednoczesnym braku odpowiedniej ilości antyoksydantów. Wyciągi te pobudzają  białe krwinki do walki z infekcjami wirusowymi. Ponadto mają korzystny wpływ na ruchomość i elastyczność stawów oraz sprzyjają regulacji ciśnienia tętniczego krwi. Wspierają  naturalną regenerację skóry oraz pomaga utrzymać jej jędrność i elastyczność. Wspomagają prawidłowe funkcje nerek i przyczyniają się do zmniejszenia obrzęków. Wspomaga mikrokrążenie krwi oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi. Poprawiają kondycję fizyczną oraz pamięć i koncentrację.

Od dawna medycyna chińska wykorzystywała tę roślinę w leczeniu wielu chorób.

Była też przedmiotem wielu badań naukowych, które potwierdziły zalety tej rośliny.

Ostatnio w świetle zakażeń m.in. koronawirusem, lekarze chińscy zalecali stosowanie wyciągów z traganka w profilaktyce zakażeń tym wirusem, a w przypadku zakażenia, stosowanie w znacznie większych dawkach do leczenia.

 

 

Stres i epidemia

O stresie w okresie epidemii

Obawy, lęki czy panika, jakie pojawiają się u wielu osób w czasie epidemii,  można zaliczyć do samospełniających się przepowiedni, że wydarzy się coś złego.

Stres ma bardzo niekorzystne działanie na funkcjonowanie układu odporności.

Liczne badania wykazały, że osoby w stresie znacznie łatwiej ulegają zakażeniom. Zaostrzeniu ulegają u nich choroby przewlekłe. U wielu występują objawy nerwicy depresyjnej czy rozwija się depresja.

Badania krwi wykazują znacznie zwiększone ilości wolnych rodników, które przyczyniać się będą do występowania procesów zapalnych, a w dłuższym okresie do rozwoju chorób degeneracyjnych, czy nowotworowych.

Nie wystarczy takim osobom powiedzieć, aby nie martwiły się. Nauczenie się rozładowywania stresów, czy to przez aktywność fizyczną (ćwiczenia, taniec), trening psychologiczny, czy chociażby śmiech ma także korzystny wpływ na układ odporności.

Od dawna też znane są zioła adaptogenne, z których wyciągi, nalewki, toniki pozwalają znacznie łatwiej ochronić nasze organizmy przed niekorzystnymi skutkami stresu. Spodziewając się silnego stresu ( wystąpienia publiczne, pogrzeby, rozwody, awantury, rozprawy sądowe, zranienia, oparzenia itp.) można uprzedzić jego niekorzystne działanie na organizm spożywając preparaty z takich ziół. Szczególnie duże doświadczenie w tej kwestii miała chińska medycyna i do dzisiaj jej receptury pozwalają na znacznie szybszy powrót do równowagi układu nerwowego i odporności.

Szczególnie cenne jest unikanie, rozładowywanie stresu zwłaszcza w okresie epidemii, nawet jeśli jest to tylko epidemia medialna.

Zamówienia: www.gama-tech.pl

Ochrona mikrobiologiczna: przeciwwirusowa, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybowa

W ostatnim czasie pojawiło się ogromne zapotrzebowanie na płyny do dezynfekcji. Jednym z najciekawszych takich produktów jest preparat oparty o naotechnologię, zawierający w swoim składzie nano srebro, nano złoto i wodę utlenioną. Jest on przeznaczony do profilaktyki i eliminacji drobnoustrojów, które znajdują się na zarówno na przedmiotach użytyku osobistego, jak chusteczki, maski, rękawiczki na  odzieży, obuwiu, róznych przedmiotach, powierzchniach, czy w pomieszczeniach. Poza działanie niemal natychmiastowym rozpylony osadzając się tworzy wartwę ochronną, zapweniając długotrwałą ochronę mikrobiologiczną.

Ochrona mikrobiologiczna SMKA Ag+Au+H202


Preparat o właściwościach:  przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych,                                                      przeciwgrzybowych

Unikalna formuła o wydłużonej efektywności działania – synergia złota koloidalnego, srebra w postaci monoatomowej oraz jonowej  wody utlenionej. Aplikacja w formie oprysku lub zamgławiania gwarantuje doskonalą higienę na przedmiotach osobistych ( maseczki antysmogowe, chusteczki, rękawiczki itp.) odzieży, obuwiu, blatach stołów, wewnątrz pomieszczeń, pojazdów, łazienkach. Substancje czynne wchodzące w skład produktu likwidują bakterie. wirusy. pleśnie, grzyby oraz ich zarodniki, jednocześnie opóźniając ich ponowne rozmnażanie.

DZIAŁANIE:
Jony Ag+, cząstki przenikają przez błony komórkowe mikrobów (bakterie, wirusy, pierwotniaki) uszkadzając je, blokując ich potencjał elektryczny w tym możliwość rozmnażania w następstwie czego giną one w krótkim czasie. Mikroby nie uodparniają się na działanie srebra. Złoto oraz srebro jest bardzo efektywne w dezynfekcji, profilaktyce antygrzybowej i antybakteryjnej. Badania naukowe potwierdziły skuteczność srebra w walce z mikrobami, zwalcza i zabija ponad 650 patogenów: bakterie Gram(-) oraz Gram(+), grzyby w tym pleśnie, roztocza oraz pierwotniaki. Jest skuteczne już w małych stężeniach.
Badania naukowe wykazują, że woda utleniona wzmacnia nawet 40-krotnie działanie przeciwdrobnoustrojowe srebra i złota (przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybowe). Eliminuje nieprzyjemny zapach. Skuteczność przeciwdrobnoustrojową złota Au oraz srebra Ag koloidalnego System Egp potwierdziły przeprowadzone badania laboratoryjne.  Link do badań

ZASTOSOWANIE SMKA:
Profilaktyka – ochrona mikrobiologiczna wyposażenia osobistego (chusteczki, maski, rękawiczki), odzieży, obuwia, przedmiotów, powierzchni i pomieszczeń.

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Rozpylić bezpośrednio nad powierzchnią chronioną.
2. Zamgławić pomieszczenie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Podczas stosowania preparatu należy pamiętać o zasadach BHP. W czasie zamgławiania należy stosować rękawice oraz okulary ochronne.

S1/2 Przechowywać w zamknięciu poza zasięgiem dzieci.
S3 Przechowywać w temperaturze do 25°C
S46 W razie połknięcia zasięgnąć niezwłocznie porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Składniki/Ingredients INCl: Aqua, silver (nano), gold (nano), hydrogen Peroxide 3%

W opakowaniu  1 litr lub 5 litrów

Zamówienia: www.gama-tech.pl; Tel. 22 625 49 77;  604 539 672