• Badania wstępne kwalifikujące do pracy na określonym stanowisku są wykonywane w gabinecie lekarskim i w zakładzie pracy
  • Badania okresowe pracowników
  • Badania kontrolne pracowników (np. po długim okresie zwolnienia)
  • Badania profilaktyczne dla wczesnego wykrywania skłonności do chorób serca i układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób metabolicznych, chorób stawów i kości.