Wspomaganie diagnozy przez obserwację zmian na tęczówkach oczu, pozwala na szybką ocenę stanu zdrowia, lokalizację narządową procesów chorobowych, określenie stopnia ich zaawansowania, wreszcie kontrolę skutków leczenia.

Irydodiagnostyka pozwala na ukierunkowanie badań, które trzeba wykonać, dla potwierdzenia lub wykluczenia choroby.