• Całościowe spojrzenie na człowieka przez lekarza z wykorzystaniem technik komputerowych i ustalenie hierarchii różnych jego probelmów zdrowotnych,  pozwala na dobór skutecznych metod profilaktyki i leczenia.
  • Nowoczesna i  nieinwazyjna analiza  funkcjonowania całego organizmu oraz określenie stanu czynnościowego poszczególnych układów, narządów i tkanek, pozwala poznać istniejące i prognozować przyszłe zagrożenia stanu zdrowia.
  • Metoda oparta jest o najnowsze osiągnięcia telemedycyny i medycyny informacyjnej, systemy eksperckie i nieliniową analizę statystyczną.
  • Pozwala precyzyjnie i szybko wykrywać istniejące choroby lub skłonności do nich oraz ukierunkować diagnostykę lekarską z uwzględnieniem najważniejszych problemów chorego.
  • Umożliwia zastosowanie najbardziej nowoczesnych i skutecznych metod profilaktyki oraz indywidualny dobór leków i suplementów.
  • Analizy kontrolne pozwalają ocenić skuteczność zastosowanych preparatów, diety i innych metod poprawy stanu zdrowia.
  • Analiza ta jest szczególnie przydatna, gdy badania rutynowe są w normie, a chory odczuwa dolegliwości.
  • Czas trwania : od 30 do 60 minut.