Diagnostyka i leczenie:

 

  • chorób układu krążenia
  • nadciśnienia tętniczego
  • chorób metabolicznych
  • miażdżycy
  • cukrzycy
  • chorób układu oddechowego
  • zaburzeń czynnościowych
  • nerwic narządowych

 

 


W leczeniu wykorzystuje się również inne naturalne i niefarmakologiczne metody leczenia.

Podstawą prawidłowego leczenia jest precyzyjne określenie rozpoznania choroby i analiza przyczyn, które do tego schorzenia doprowadziły.

Indywidualny dobór leków i innych niefarmakologicznych metod postępowania uwzględniający aktualny stan zdrowia pozwala uzyskać lepsze rezultaty leczenia niż tradycyjnie stosowane leczenie objawowe.

Duże znaczenie przywiązujemy do odpowiednio dobranej diety, suplementacji witaminami, antyoksydantami, minerałami i wyciagami roślinnymi.

Najważniejszą jednak rzeczą jest wczesne określenie skłonności organizmu do rozwoju danej choroby oraz możliwie wczesna korekta trybu życia i zastosowanie procedur profilaktycznych.

Kontrola postępu choroby i skuteczności postępowania leczniczego przy pomocy technik komputerowych pozwala lekarzowi ocenić zastosowane wobec tego pacjenta procedury i w razie potrzeby skorygować.

W leczeniu duża rolę przypisujemy świadomemu i aktywnemu współdziałaniu chorego i jego najbliższych w procesie leczenia.