• Przywracanie prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego przy pomocy impulsowych naświetlań barwami światła widzialnego (INNOO).
  • Wspomaganie pracy układu nerwowego przy pomocy antyoksydantów, roślinnych zestawów antystresowych, adaptogennych, przeciwdepresyjnych, uspokajajacych, przeciwlękowych.
  • U wielu osób z tzw. dolegliwościami nerwicowymi bardzo dobr efekty przynoszą zabiegi terapii manualnej, które przywracają prawidłowe napięcie mięśni okołokręgosłupowych, usuwają dolegliwości bólowe związane z nadmiernym napięciem poszczególnych mięśni czy grup mięśni, a także usprawniają funkcjonowanie narządów wewnętrznych.
  • Nadmierna pobudliwość nerwowa może wynikać także z obecności w przewodzie pokarmowym i tkankach pasożytów. Diagostyka i leczenie tej przyczyny zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego przynosi często bardzo wyraźne i szybkie efekty.
  • Wreszcie przyczyną tzw. zaburzeń nerwicowych mogą być także procesy zapalne na tle bakteryjnym, czy wirusowym w naczniach krwionośnych odżywiających mózg i rdzeń kręgowy. Ujawnienie przy pomocy technik komputerowych tych niewielkich ognisk zapalnych a następnie ich leczenie przynosi często bardzo debre i długitrwałe efekty.
  • Zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego bardzo czesto mają związek z niedoborami w organizmie minerałów m.in. magnezu, wapnia i witamin (co wynika np. z odchudzania się lub długotrwałego stosowania diet). Rozpoznanie tych niedoborów a następnie zmiana diety oraz wzbogacenie o suplementy mineralno-witaminowe przywraca prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
  • Jeżeli z ust lekarza pada rozpoznanie, że „są to tylko zaburzenia czynnościowe” to należy poszukać innego lekarza, który potrafi wykryć ich przyczynę i im zaradzić. Nierzadko też wymaga to od pacjenta współudziału w tych staraniach oraz przestrzegania zaleceń związnych ze zmianą trybu życia.