Zespoły bólów kręgosłupa należą do najczęściej zgłaszanych przez pacjentów dolegliwości. Związane jest to z trybem życia, sposobem wykonywania pracy i brakiem nawyków aktywnego ruchowo wypoczynku.

Terapia manualna kręgosłupa, mięśni i stawów jest jednym z najskuteczniejszych i najszybszych sposobów prowadzących do ustąpienia dolegliwości bólowych.

Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania całego aparatu narządu ruchu wymaga ponadto odpowiednio dobranych ćwiczeń i zabiegów rozluźniających lub wzmacniających działanie mięśni, zwiększających zakres ruchów w stawach.

Wykształcenie nawyku wykonywania prostych ćwiczeń fizycznych, nawyku przyjmowania prawidłowej postawy w czasie pracy i wypoczynku to dodatkowe sposoby zapobiegania nawrotom zespołów bólowych kręgosłupa.

Wszystkie w/w zagadnienia są przedmiotem naszego działania.

Badanie komputerowe stanu czynnościowego kręgosłupa pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji zaburzeń wymagających mobilizacji i innych zabiegów usprawniających. Metoda ta pozwala również na kontrolę skuteczności leczenia.