• krótkowzroczność
  • dalekowzroczność
  • astygmatyzm
  • niedowidzenie
  • zez

Celem metody jest profilaktyka, zatrzymanie i cofanie postępu wad wzroku.

Istotą metody jest odpowiedni trening mięśni oczu za pomocą unikalnych, opracowanych przez autora przyrządów.

Leczenie tą metodą jest nieinwazyjne (bez bezpośredniego kontaktu z gałką oczną), bezpieczne i skuteczne.

Cykl podstawowy leczenia składa się z 40 seansów (1 lub 2 dziennie).

Czas trwania 1 seansu 20-40 minut.

Cykl utrwalający (w zależności od wieku pacjenta) – 20 seansów po 1,5 – 2 miesiącach po zakończeniu cyklu podstawowego.

Najlepsze efekty uzyskuje się u ludzi młodych do 35 roku życia.

Celowym jest wczesne wykrywanie osłabionego wzroku u dzieci, zwłaszcza tych, których rodzice mają wady wzroku. U takich dzieci prowadzi się ćwiczenia profilaktyczne.

U osób cierpiących na nadmierne zmęczenie oczu (np. obsługujących komputery) ćwiczenia te przywracają sprawność oczu i usuwają dolegliwości.